Kế toán kiêm NV hành chính nhân sự

Mô Tả Công Việc Kế toán: Xuất hóa đơn tài chính. Lập ủy nhiệm chi, thư bảo lãnh ngân hàng,… giao dịch với ngân hàng để nhận chứng từ, sổ phụ. Kiểm tra hóa đơn, chứng từ thanh toán. Lập phiếu thu, chi, nhập hóa đơn, hồ sơ ngân hàng và các nghiệp vụ phát…

job_apply_header_bg

Chemical Processing Engineer/ Petroleum Engineer

Job Description Consult national and international clients on Process Safety Management and Risk Assessment projects; Coordinate with clients and sub-contractors to prepare proposals and take responsible for current projects delegated; Carry out some safety studies such as: Quantitative Risk Assessment, Fire Explosion Analysis, etc; Coordinate with local and international experts to perform process safety projects; Assist trainings on Process…