CÁC KHOÁ HỌC DỰ KIẾN TRONG NĂM 2014

STT Khoá học THỜI GIAN Thời lượng GIẢNG VIÊN - NGÔN NGỮ  Lưu ý
I - QUẢN LÝ RỦI RO
1 Quản lý An toàn Công nghệ

Tháng 6

Tháng 11

5 ngày

- Giảng viên người Việt và Giảng viên người nước ngoài

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tối thiểu 10 người - Tối đa 20 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng nhận

2 HAZOP

Tháng 3

Tháng 9

2 ngày

- Giảng viên nước ngoài/Giảng viên người Việt

- Ngôn ngữ: Tiếng anh

Tối thiểu 15 người - tối đa 20 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên

Đánh giá định lượng rủi ro (QRA)

Tháng 3

Tháng 8

3 ngày

- Giảng viên: người Việt

Ngôn ngữ: Tiếng anh/Tiếng Việt

Tối thiểu 10 người - tối đa 16 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên

4 Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Tháng 4

Tháng 10

2 ngày

- Giảng viên người Việt

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt/ Tiếng Anh

Tối thiểu 15 người - tối đa 20 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên

II - QUẢN LÝ AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG
5

An toàn bức xạ trong ngành công nghiệp dầu khí

Tháng 9
Tháng 12
2,5 ngày

- Giảng viên: Người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

Chứng chỉ được cấp bởi Cơ quan Kiểm soát An toàn bức xạ và hạt nhân.

Tối thiểu 10 người – tối đa 20 người/ mỗi lớp.

Tham quan thực tế Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

6

Kiến thức cơ bản trong ngành công nghiệp dầu khí

Tháng 5
Tháng 9
2 ngày

- Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 10 người – tối đa 16 người/mỗi lớp

Tour thực tế tại cảng PTSC

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

7

Lập kế hoạch giếng khoan và thực hiện khoan ngoài khơi

Tháng 1
Tháng 3
2 ngày

-Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 10 người – tối đa 20 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

8 Kiểm soát sự cố tại hiện trường (SIC)

Tháng 4

Tháng 5

2 ngày

-Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 10 người – tối đa 16 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

9 Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường Tháng 1 3 ngày

- Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 10 người – tối đa 16 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

10 Đánh giá An toàn, Sức khỏe, Môi trường

Tháng 1

Tháng 4

2 ngày

- Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tối thiểu 10 người – tối đa 16 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

11 Phân tích an toàn công việc (JSA) Tháng 7 1 ngày

- Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 10 người – tối đa 16 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên, đưa đón học viên đến địa điểm thực hành.

III - NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG
12 Điều tra sự cố Tháng 10 1 ngày

- Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 15 người – tối đa 20 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

13 Quản lý An toàn cho người Lãnh đạo

Tháng 10

Tháng 11

2 ngày

- Giảng viên: nước ngoài/ người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

Tối thiểu 15 người – tối đa 20 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

14 Sơ cấp cứu nâng cao

Tháng 2

Tháng 12

2 ngày

-Giảng viên : người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 10 người – tối đa 16 người/mỗi lớp

Tham quan thực tế tại cảng PTSC

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên

15 Lái xe 2 bánh an toàn

Tháng 9

Tháng 12

1 ngày

- Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 15 người – tối đa 20 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

16 Lái xe  4 bánh an toàn

Tháng 8

Tháng 11

1 ngày

- Giảng viên người Việt

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 7 người – tối đa 8 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên.

17 Văn phòng xanh và quản lý chất thải

Tháng 5

Tháng 11

1 ngày

- Giảng viên: người Việt

- Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tối thiểu 10 người – tối đa 20 người/mỗi lớp

Dịch vụ bao gồm: Phòng họp và trang thiết bị, giáo trình, ăn trưa, tea-break (2 lần/ngày), chứng chỉ, quà cho học viên

 

(1) Ưu và nhược điểm của Public Training

   1. Ưu điểm

 • Hạn chế quản lý: Tham gia khóa học bạn sẽ không tốn nhiều thời gian vào khâu tổ chức mà SEN sẽ chuẩn bị mọi mặt về công tác hậu cần.
 • Tạo mối quan hệ rộng : Public training tạo điều kiện cho nhiều nhóm học viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau có thể thoải mái trao đổi về kinh nghiệm cũng như có ý kiến của riêng mình .
 • Tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp có thể tham gia lớp học với số lượng học viên ít, phù hợp với nhu cầu.
 • Điểm khác biệt: Trong Public training, các giảng viên sẽ truyền đạt những kiến thức mở rộng. Điều này giúp cho học viên có cơ hội tiếp thu những kiến thức mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

   2. Nhược điểm

 • Mất nhiều phí: Đôi khi địa điểm tổ chức khóa học không thuận tiện đối với một số người. Học viên cần phải trả thêm phí đi lại, ăn ở và một số phí khác. Nó sẽ trở nên tốn kém hơn nếu có một lượng lớn học viên tham gia so với In-house training .
 • Tình trạng không ổn định: Khóa học có thể bị dời lại hoặc không thể tổ chức nếu số lượng học viên không đủ
 • Tiếp thu kiến thức tổng quát: Nội dung khóa học sẽ không cụ thể cho riêng một ngành công nghiệp như In – house training.

 

(2) Ưu và nhược điểm của In - house Training

   1. Ưu điểm

 • Tiết kiệm chi phí huấn luyện: Các doanh nghiệp có thể gửi lượng lớn các học viên để tận dụng tối đa chi phí
 • Tiết kiệm chi phí đi lại: Doanh nghiệp có thể tùy chọn địa điểm tổ chức khóa học để tiết kiệm chi phí
 • Nội dung chuyên sâu: Nội dung huấn luyện sẽ được thiết kế phù hợp với thủ tục/chính sách ATSKMT của doanh nghiệp. Học viên có thể tham gia trao đổi và thảo luận về tình hình thực tế tại doanh nghiệp của mình.
 • Tiện lợi: Doanh nghiệp có thể tự sắp xếp thời gian huấn luyện phù hợp với kế hoạch hoạt động của mình.
 • Xây dựng nhóm học tập: Các học viên từ nhiều phòng ban khác nhau có thể cùng trao đổi với nhau, tiếp thu kiến thức và hiểu về công việc của nhau.

   2. Nhược điểm

 • Quản lý công tác hậu cần: Nếu khóa học được tổ chức tại văn phòng của Quý doanh nghiệp, học viên cần phải tự sắp xếp phòng huấn luyện, thiết bị, bãi đậu xe và các dịch vụ khác.
 • Không tiếp thu nhiều kiến thức mới: Học viên sẽ bỏ lỡ cơ hội được học hỏi thêm kiến thức mới từ các học viên đến từ nhiều doanh nghiệp khác.