STT Tên dự án Khách hàng Năm
75 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên tàu FSO PTSC Bien Dong 01 Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC Đang thực hiện
74 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động và Đo đạc nồng độ H2S trên tàu FPSO Ruby II Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC Đang thực hiện
73 Lập và xin phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án " Kế hoạch Phát triển Mỏ Thăng Long - Đông Đô hiệu chỉnh năm 2016" PVEP Đang thực hiện
72 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho Văn phòng Talisman Vietnam 07/03 B.V tại TP.Hồ Chí Minh và Căn cứ hậu cần tại Vũng Tàu Talisman Vietnam 07/03 B.V 2018
71 Lập và xin phê duyệt Báo cáo thực hiện các công trình Bảo vệ môi trường, cập nhật và xin phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu và cập nhật Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Premier Oil Vietnam Đang thực hiện
70 Khảo sát và đo đạc bụi PM10 và PM2.5 Repsol Việt Nam 2018
69 Khảo sát, đánh giá môi trường lao động, vẽ sơ đồ phân bố tiếng ồn, sơ đồ benzen cho văn phòng Tp.HCM, căn cứ Vũng Tàu và 02 Giàn đầu giếng Thăng Long – Đông Đô PVEP, Lô 01/97 & 02/97 2018
68 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên Giàn CPC, VTSB, JVPC Office Công ty dầu khí Nhật Việt (JVPC) 2017
67 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động và Đo đạc nồng độ H2S  trên tàu FPSO RuBy II PTSC PPS 2017
66 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho Văn phòng Talisman tại TP.Hồ Chí Minh và Căn cứ hậu cần tại Vũng Tàu Repsol 2017
65 Dịch vụ phân tích mẫu nước sông Hậu cho dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 01 Power Machines 2017
64 Khảo sát nồng độ bụi trong môi trường lao động trên Giàn Nhà ở Sư Tử Trắng CLJOC 2017
63 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên tàu FSO PTSC Bien Dong 01 PTSC PPS 2017
62 Dịch vụ phân tích mẫu nước sông Hậu cho dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 01 Power Machines 2017
61 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động và Đo đạc nồng độ H2S trên tàu FPSO Lam Sơn PTSC PPS 2017
60 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên Giàn Rạng Đông, Văn phòng JVPC, kho vật tư Vũng Tàu JVPC 2016
59 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động và Đo đạc nồng độ H2S trên tàu FPSO Ruby II PTSC PPS 2016
58 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên tàu FSO PTSC Bien Dong 01 PTSC PPS 2016
57 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho Văn phòng Talisman tại TP.Hồ Chí Minh và Căn cứ hậu cần tại Vũng Tàu Talisman 2016
56 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho tàu Thái Bình VN, CPP, các Giàn đầu giếng WHP-A, WHP –B, STT, SVSW, SVNE, SNS, SNN CLJOC 2015
55 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động và Đo đạc nồng độ H2S trên tàu FPSO Lam Sơn PTSC PS 2016
54 Đánh giá tác động môi trường cho dự án “ Đầu tư mới dây chuyền chiết nước ngọt có gas đóng chai nhựa, công suất 54.000 lít/giờ (tương đương 36.000 chai 1,5 lít/giờ) tại Km 17, Quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội” Coca Cola Hà Nội 2015
53 Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho dự án “nâng công suất nhà máy từ 411 triệu lít/năm lên 820 triệu lít/năm” Coca Cola 2015
52 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên Giàn công nghệ trung tâm tại Mỏ Rạng Đông, Văn phòng JVPC và căn cứ Vũng Tàu JVPC 2015
51 Đánh giá hiện trạng môi trường, giai đoạn 1 AECOM 2015
50 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động và Đo đạc nồng độ H2S trên tàu FPSO Ruby II PTSC
PPS
2015
49 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên Giàn Đại Hùng 01, Văn phòng PVEP POC và căn cứ Vũng Tàu PVEP POC 2015
48 Đánh giá hiện trạng môi trường giai đoạn II ARCADIS 2015
47 Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ PTSC 2015
46 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động văn phòng HCM, căn cứ Vũng Tàu và 02 giàn đầu giếng Thăng Long – Đông Đô LSJOC 2015
45 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động và Đo đạc nồng độ H2S trên tàu FPSO Lam Sơn PTSC-PS 2015
44 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên tàu FSO PTSC Bien Dong 01 PTSC-PS 2015
43 Lập báo cáo khảo sát và đánh giá môi trường lao động cho văn phòng PVEP POC tại Tp.HCM và căn cứ Vũng Tàu PVEP POC 2015
42 Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ PTSC 2015
41 Lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường cho mỏ Chim Sáo, Lô 12W Premier Oil 2015
40 Lập báo cáo khảo sát và đánh giá môi trường lao động cho văn phòng PVEP POC tại Tp.HCM và căn cứ Vũng Tàu PVEP POC 2015
39 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên tàu FSO PTSC Bien Dong 01 PTSC PPS 2014
38 Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án Kế hoạch Phát triền Mỏ Rạng Đông, Bản hiệu chỉnh năm 2012 JVPC 2014
37 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho Mỏ Rạng  Đông JVPC 2014
36 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho giàn đầu giếng Ruby A-B- Topaz, Pearl, Diamond PCVL 2014
35 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho tàu FPSO Lam Sơn PTSC 2014
34 Đánh giá hiện trạng môi trường giai đoạn I AECOM 2014
33 Đánh giá hiện trạng môi trường cho nhà máy Philips tại Biên Hòa Arcadis 2014
32 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động tàu chứa, xử lý và xuất dầu PTSC Lam Sơn PTSC-PS 2014
31 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho tàu FPSO Ruby II PTSC 2014
30 Khảo sát và đánh giá môi trường lao động cho văn phòng Tp.HCM, căn cứ Vũng Tàu và 02 Giàn đầu giếng Thăng Long – Đông Đô Lam Sơn JOC 2014
29 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động PTSC PPS 2014
28 Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đường ống khí  Hải Sư Trắng /Tê Giác Trắng – Bạch Hổ và hỗ trợ xin xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường PVGas 2014
27 Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của mỏ Mộc Tinh – Hải Thạch và hỗ trợ xin xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường Biển Đông POC 2014
26 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên tàu FSO PTSC Biển Đông 01 PTSC 2013
25 Cung cấp dịch vụ Khảo sát môi trường lao động 2013 PVEP POC 2013
24 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho giàn CPC, văn phòng và căn cứ của JVPC JVPC 2013
23 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động trên tàu FPSO Ruby II PTSC 2013
22 Giám sát chất lượng môi trường năm 2014 tại chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC 2014
21 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho giàn Ruby A, Ruby B, Topaz, Pearl tại Lô 01 & 02 Petronas 2013
20 Khảo sát tiếng ồn tại giàn Ruby B Petronas 2013
19 Đánh giá tác động môi trường_giai đoạn 1 cho nhà máy tại Bến Tre AECOM (dự án không được công bố rộng rãi) 2013
18 Cung cấp dịch vụ  Khảo sát môi trường lao động mỏ Đại Hùng PVEP - POC 2013
17 Cung cấp dịch vụ  Khảo sát môi trường lao động tại giàn CPC, văn phòng và nhà kho JVPC 2013
16 Đánh giá hiện trạng môi trường cho dự án Salvador II tại Hà Nội , Việt Nam Arcadis 2012
15 Đánh giá hiện trạng môi trường giai đoạn I AECOM (dự án không được công bố rộng rãi) 2011
14 Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án phát triển mỏ Tê Giác Trắng Hoàng Long JOC 2011
13 Đánh giá môi trường lao động cho Cảng Phú Mỹ Cảng Phú Mỹ 2011
12 Đánh giá môi trường lao động Tàu chứa dầu FPSO Ruby II Công ty PTSC 2011
11 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động cho Cảng Phú Mỹ Cảng Phú Mỹ 2011
10 Cung cấp dịch vụ Khảo sát Môi trường lao động Tàu chứa dầu FPSO Ruby II PTSC 2011
9 Cung cấp dịch vụ Khảo sát môi trường lao động Giàn khai thác trung tâm (CPC) JVPC 2011
8 Cập nhật hồ sơ và theo dõi sự thi hành chứng chỉ EIA, Mỏ Cá Ngừ Vàng Hoàn Vũ JOC 2010
7 Cung cấp dịch vụ Khảo sát môi trường lao động, Tàu FPSO Ruby Princess PTSC 2010
6 Cung cấp dịch vụ Khảo sát môi trường lao động Công ty Đại Hùng 2009
5 Cung cấp dịch vụ Khảo sát môi trường lao động Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC 2009
4 Đánh giá tác động môi trường và tư vấn pháp lý môi trường cho Nhà máy điện ở miền Bắc Khách hàng nước ngoài (Dự án không được công bố) 2009
3 Đánh giá Tác Động Môi Trường Công ty CJ Agri 2008
2 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Công ty Biofeed 2008
1 Báo Cáo Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường Công ty Niemen Tehtaat 2008