STT Tên dự án Khách hàng Năm
220  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác bãi đáp trực thăng PVD I ( hoạt động dưới 6 tháng) cho Murphy Oil PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation Drilling Division 2018
219  Xây dựng Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho Phú Quốc POC Phu Quoc POC 2018
218  Đánh giá kỹ năng lái xe nâng hạ Siam City Cement (Việt Nam) 2018
217  Đánh giá An toàn – Sức khỏe – Môi trường cho Parker Hannifin AECOM 2018
216  Xây dựng  Chương trình Đăng kiểm (ISIP) cho tàu FPSO CLJOC 2018
215  Huấn luyện diễn tập quản lý sự cố khẩn cấp nghiêm trọng cho CPP và FPSO TBVN năm 2018 CLJOC Đang thực hiện
214  Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật Công ty TNHH Fichtner Việt Nam (Fichtner Vietnam Co., Ltd.) Đang thực hiện
213  Cập nhật các khác biệt giữa Kế hoạch Quản lý Sự cố năm 2018 và Kế hoạch Ứng phó Sự cố năm 2013 của ROSNEFT ROSNEFT VIETNAM B.V. 2018
212  Tổ chức lớp bồi dưỡng về kỹ năng lái xe 4 bánh an toàn Cuu Long JOC 2018
211  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác bãi đáp trực thăng cho PVD I PV Drilling & Well Services Corp - Drilling Division (Tong Cong ty Co phan Khoan va Dich vu Khoan Dau khi) 2018
210  Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật Công ty TNHH Fichtner Việt Nam (Fichtner Vietnam Co., Ltd.) Đang thực hiện
209  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác bãi đáp trực thăng cho giàn Hakuryu-11 (Hoàng Long Hoàn Vũ) Japan Drilling Company Limited 2018
208  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác bãi đáp trực thăng cho tàu FPSO MV19 PVEP POC 2018
207  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác bãi đáp trực thăng cho PV Drilling I (Hoàng Long JOC) Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 2018
206  Tổ chức khóa huấn luyện cho Đội ứng phó khẩn cấp và quản lý khủng hoảng PVEP Đang thực hiện
205  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác bãi đáp trực thăng cho giàn Hakuryu-5 Premier Oil Vietnam Offshore B.V. 2018
204  Cung cấp dịch vụ Hoàn thành Bảng câu hỏi quốc tế về An toàn Sức khỏe Môi trường Enercon Vietnam Ltd., Company 2018
203  Tổ chức lớp bồi dưỡng về kỹ năng lái xe 2 bánh và 4 bánh an toàn Thang Long JOC 2018
202  Cung cấp khóa huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và kỹ năng sống sót trong tình huống khẩn cấp CLJOC 2018
201  Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận An ninh Cảng biển cho Mỏ Đại Hùng, Block 05-1a PVEP POC 2018
200  Xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Công ty TNHH Huntsman Việt Nam 2018
199  Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp các giấy phép và phê duyệt hồ sơ có liên quan đến Quản lý Hóa chất Công ty TNHH Huntsman Việt Nam Đang thực hiện
198  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác bãi đáp trực thăng Giàn ENSCO 8504 Công ty Talisman Việt Nam (07/03 B.V) 2018
197  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Công ty Talisman Việt Nam (133&134) 2018
196  Xây dựng tài liệu “Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường” PVEP 2018
195  Dịch vụ đánh giá An toàn Sức khỏe Môi trường (ATSKMT) và Xã hội; Xây dựng kế hoạch ATSKMT và xã hội. Australis Aquaculture Vietnam Limited 2017
194  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển (Giàn MV12 FSO và Rồng Đôi) KNOC 2017
193  Tư vấn xây dựng các thủ tục và hướng dẫn an toàn về An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp SQUARE Group 2017
192  Tổ chức hóa học Điều tra tai nạn, sự cố theo phương pháp TapRooT® Nhiều khách hàng 2017
191  Khóa huấn luyện lái xe hai bánh an toàn Công ty TNHH Astrazeneca Việt Nam 2017
190  Đào tạo về Vô tuyến điện và Quan trắc Khí tượng Hàng không PVTrans 2017
189  Huấn luyện và cấp chứng chỉ ứng cứu sự cố tràn dầu quốc tế IMO LEVEL 1 Vietsovpetro 2017
188  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và xây dựng tài liệu khai thác cho 08 bãi đáp trực thăng trên biển CLJOC 2016
187  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho Giàn PVD Drilling III PVD/Murphy Oil 2017
186  Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận An ninh Cảng biển cho Mỏ Đại Hùng PVEP POC 2017
185  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho Giàn DH 01 – DH 02 PVEP POC 2017
184  Khóa huấn luyện lái xe hai bánh an toàn VINA-BAT 2017
183  Thực hiện tái huấn luyện và sát hạch năng lực cho tài xế lái xe nâng Siam City Cement (Việt Nam) 2017
182  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho Giàn Hải Sư Trắng – Hải Sư Đen Thăng Long JOC 2017
181  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho giàn PVD VI Hoàng Long 2017
180  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho tàu Deepsea Metro 1 Repsol 2017
179  Đào tạo về Vô tuyến điện và Quan trắc Khí tượng Hàng không Nhiều Công ty 2017
178  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho giàn PV Drilling II PVD/Murphy Oil 2017
177  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho PV Drilling III PVD/CSJOC 2017
176  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho PV Drilling III PVD/TLJOC 2017
175  Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho mỏ Chim Sáo, Lô 12W và hỗ trợ xin phê duyệt của PVN và VINASARCOM Premier Oil 2017
174  Xây dựng danh mục hành động ứng phó sự cố khẩn cấp CLJOC 2016
173  Dịch vụ tư vấn về xây dựng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường PV TRANS 2017
172  Cung cấp dịch vụ thi lái xe hai bánh an toàn AstraZeneca 2017
171  Cập nhật các quy định pháp luật về an toàn sức khỏe môi trường Rosneft 2017
170  Đánh giá trách nhiệm xã hội và an toàn sức khỏe môi trường tại Long An AECOM 2016
169  Khóa huấn luyện lái xe hai bánh an toàn Mitra Energy 2016
168  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển theo tiêu chuẩn CAP 437 PVD 2016
167  Đào tạo ứng phó sự cố khẩn cấp (MEM) CLJOC 2016
166  Tư vấn cải thiện hệ thống an toàn sức khỏe môi trường Phước Sơn 2016
165  Đào tạo về Vô tuyến điện và Quan trắc Khí tượng Hàng không Vietsovpetro 2016
164  Đánh giá Môi trường cho nhà máy Avery Dennison AECOM 2016
163  Tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp và xây dựng Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp cho dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 1 CLJOC 2016
162  Đánh giá trách nhiệm xã hội và an toàn sức khỏe môi trường cho nhà máy Tremon tại Tây Ninh AECOM 2016
161 Dịch vụ cung cấp tư vấn giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường Huynchi 2016
160  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trườngCập Talisman 2016
159  Tư vấn khảo sát, đánh giá, đề xuất mô hình hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường tại PVEP PVEP 2015
158  Đánh giá trách nhiệm xã hội và an toàn sức khỏe môi trường cho nhà máy gốm sứ Minh Long tại Bình Dương AECOM 2016
157  Khóa huấn luyện Sơ cấp cứu nâng cao NCSP 2016
156  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho tàu CGG AMADEUS PTSC CGGV 2016
155  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho giàn PV Drilling VI PVD/KNOC 2016
154  Cung cấp chuyên gia tư vấn về thiết bị khảo sát đáy biển điều khiển từ xa Premier Oil 2016
153  Khóa huấn luyện lái xe hai bánh an toàn Talisman 2016
152  Đánh giá trách nhiệm xã hội và an toàn sức khỏe môi trường AECOM 2016
151  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển cho giàn PV Drilling III PVD/Murphy Oil 2016
150  Đánh giá trách nhiệm xã hội và an toàn sức khỏe môi trường AECOM 2016
149  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Cửu Long JOC 2015
148  Khóa huấn luyện an toàn bức xạ cho ngành dầu khí Hoàng Long –Hoàn Vũ JOC 2016
147  Xem xét và cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Rosneft 2016
146  Cục Hàng hải Việt Nam CLJOC 2015
145  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng của tàu FSO MV 12 KNOC 2015
144  Đánh giá trách nhiệm xã hội và an toàn sức khỏe môi trường AECOM 2015
143  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Premier Oil 2015
142  Đánh giá nội bộ về việc thực hiện An toàn sức khỏe môi trường cho nhà máy tại Việt Nam ENHESA 2015
141  Khóa huấn luyện Điều tra sự cố BOSCH 2015
140  Đánh giá AT-SK-MT và trách nhiệm xã hội cho nhà máy tại Long An AECOM 2015
139  Tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp cho chiến dịch khoan tại lô 103 -107 PVEP 2015
138  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng của Giàn Rồng Đôi Korea National Oil Coporation 2015
137  Đào tạo về Vô tuyến điện và Quan trắc Khí tượng Hàng không Many Clients 2015
136  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Talisman 2015
135  Hỗ trợ xin giấy phép hoạt động khai thác bãi đáp trực thăng cho 02 Giàn Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen. TLJOC 2015
134  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Premier Oil 2015
133  Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và hỗ trợ xin phê duyệt của PVN và VINASARCOM JVPC 2015
132  Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho dự án Sông Đốc, lô 46/13 ngoài khơi Việt Nam PVEP 2015
131  Đánh giá AT-SK-MT cho nhà máy tại Hải Phòng AECOM 2015
130  Huấn luyện Đánh giá viên OHSAS 18001 nội bộ cho nhân viên công ty Bosch Việt Nam Bosch 2015
129  Đánh giá AT-SK-MT cho nhà máy tại Long Xuyên và Hà Nam AECOM 2015
128  Tổ chức huấn luyện ứng phó khẩn cấp PVEP 2015
127  Đánh giá AT-SK-MT cho công ty Astra Zeneca Việt Nam AECOM 2015
126  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển theo tiêu chuẩn CAP 437 cho giàn Naga 5 PVDrilling 2015
125  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác và tài liệu khai thác bãi đáp trực thăng trên biển theo tiêu chuẩn CAP 437 cho Giàn Atwood Mako PVDrilling 2015
124  Cung cấp Bản tin cập nhật ATSKMT CLJOC 2015
123  Tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp trên bờ và ngoài khơi Cửu Long JOC 2015
122  Nhận thức về phòng cháy tại nhà và tập huấn chữa cháy cơ bản Perenco 2015
121  Hỗ trợ xin giấy phép hoạt động cho bãi đáp trực thăng của Tàu FSO PVN Đại Hùng Queen. PVTrain 2015
 120 Lập báo cáo khảo sát và đánh giá môi trường lao động cho văn phòng PVEP POC tại Tp.HCM và căn cứ Vũng Tàu PVEP POC 2015
119  Thực hiện đánh giá trách nhiệm xã hội cho nhà máy tại Tây Ninh AECOM ( dự án không được công bố rộng rãi) 2015
118  Xây dựng biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất cho giàn Thăng Long – Đông Đô LSJOC 2015
117  Tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại văn phòng và công trình ngoài khơi Cửu Long JOC 2015
116  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Talisman 2015
115  Cập nhật Kế hoạch Ứng phó Sự cố Tràn dầu cho Lô 12W Premier Oil 2015
114  Hỗ trợ kiểm tra xác nhận hoàn thành sau khảo sát hiện trạng môi trường cho nhà máy tại Ninh Bình AECOM (dự án không được công bố rộng rãi) 2015
113  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Premier Oil 2015
112  Cập nhật các quy định pháp luật về an toàn sức khỏe môi trường Rosneft 2014
111  Lập Kế hoạch Ứng phó Sự cố Tràn dầu cho cụm mỏ Sư Tử, Lô 15-1 và hỗ trợ xin phê duyệt của PVN và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Cửu Long JOC 2014
110  Cung cấp dịch vụ Đánh giá An toàn – Sức khỏe – Môi trường cho NBC Universal AECOM (dự án không được công bố rộng rãi) 2014
109  Tư vấn thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Holcim 2014
108  Chỉnh sửa Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp trên bờ và Kế hoạch Quản lý Khủng hoảng Hoàng Long JOC 2014
107  Khoá huấn luyện lái xe 2 bánh an toàn Talisman 2014
106  Khoá huấn luyện An toàn Bức Xạ trong ngành Dầu khí KNOC 2014
105  Khoá huấn luyện Dầu khí cơ bản Global Maritime, Mubadala 2014
104  Huấn luyện kỹ năng Lãnh đạo An toàn Cửu Long JOC 2014
103  Tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố khẩn tại văn phòng và công trình ngoài khơi Cửu Long JOC 2014
102  Cập nhật Pháp luật an toàn sức khỏe môi trường Thang Long JOC 2014
101  Cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật về dán nhãn dầu nhờn động cơ ENHESA 2014
100  Khoá huấn luyện điều tra sự cố tại Cần Giờ HLHVJOCs 2014
99  Khóa huấn luyện Sơ cấp cứu nâng cao Nam Con Son Pipeline 2013
98  Tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp tại văn phòng và công trình ngoài khơi Cửu Long JOC 2013
97  Tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp PVEP 2013
96  Hỗ trợ đánh giá hiện trạng môi trường_giai đoạn I, tại Ninh Bình AECOM (dự án không được công bố rộng rãi) 2013
95  Lập Kế hoạch Ứng phó Sự cố Tràn dầu cho mỏ Thăng Long – Đông Đô, Lô 01/97 & 02/97 và hỗ trợ xin phê duyệt của PVN và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn LSJOC 2013
94  Dịch vụ hỗ trợ xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và cam kết đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy cho công trình & cảng Lam Sơn JOC 2013
93  Tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp, quản lý khủng hoảng Hoàng Long-Hoàn Vũ JOCs 2013
92  Huấn luyện nhận thức về an toàn - sức khỏe - môi trường Côn Sơn JOC 2013
91  Khóa học nâng cao kỹ năng lái xe an toàn hai bánh DEKALB 2013
90  Tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp và huấn luyện cho đội quản lý sự cố trên bờ & ngoài khơi Cửu Long JOC 2013
89  Cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật về an toàn, sức khỏe, môi trường năm 2013 Hoàng Long JOC 2013
88  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Talisman 2013
87  Khóa đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp LSJOC 2013
86  Khóa huấn luyện dầu khí cơ bản Hoang Long JOC 2013
85  Huấn luyện nhận thức về an toàn sức khỏe môi trường và đánh giá điều tra ATSKMT Hoang Long JOC 2013
84  Bản tin Pháp luật an toàn sức khỏe môi trường Gold Coin 2013
83  Huấn luyện suy nghĩ an toàn và đánh giá, kiểm tra tuân thủ ATSKMT Hoang Long JOC 2013
82  Tư vấn tài liệu hướng dẫn về ATSKMT trong ngành Dầu Khí IFC 2013
81  Cập nhật kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu cho giàn đầu giếng Hải Sư Đen, Hải Sư Trắng và hỗ trợ xin phê duyệt của PVN và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Thang Long JOC 2013
80  Khóa huấn luyện An toàn bức xạ cho ngành công nghiệp dầu khí HLJOC, PVEP, VNPL 2013
79  Xây dựng kế hoạch ứng phó tràn dầu cho chiến dịch khoan tại ngoài khơi Việt Nam, Lô 07/03 và hỗ trợ xin phê duyệt của PVN và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Premier Oil 2013
78  Đánh giá an toàn cho xe tải tại nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông Holcim 2013
77  Tập huấn lái xe an toàn 2 bánh Talisman 2013
76  Tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó khẩn cấp và quản lý khủng hoảng Mitra Energy 2013
75  Đánh giá an toàn cho cẩu tại nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông Holcim 2013
74  Đánh giá an toàn cho cẩu tại trạm nghiền Thị Vải Holcim 2013
73  Bản tin HSE Holcim 2013
72  Bản tin HSE Schlumberger 2013
71  Xem xét và chỉnh sửa kế hoạch ứng phó khẩn cấp trên bờ Cửu Long JOC 2013
70  Huấn luyện nhân viên giám sát an toàn ngoài khơi PTSC MC 2013
69  Khóa huấn luyện phòng chống cháy nổ Mitra Energy 2013
68  Tập huấn lái xe an toàn 4 bánh Hoàng Long – Hoàn Vũ 2013
67  Thi công, cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho tòa nhà PNTechcons PNTechcons 2012
66  Xem xét và cập nhật hệ thống và quy trình quản lý An toàn-sức khỏe-môi trường cho Hoàng Long JOC Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC 2012
65  Cập nhật kế hoạch ứng cứu tràn dầu cho hoạt động phát triển Mỏ Dừa và hỗ trợ xin phê chuẩn của Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Premier Oil 2012
64  Sát hạch kỹ năng vận hành lái xe nâng Holcim 2012
63  Tập huấn lái xe an toàn 2 bánh Hoàng Long – Hoàn Vũ 2012
62  Huấn luyện an toàn-sức khỏe-môi trường Child Fund Vietnam 2012
61  Khóa huấn luyện về nhận thức an toàn cho nhân viên trên giàn khoan Hoàng Long JOC 2012
60  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Premier Oil 2012
59  Khóa huấn luyện về Ứng cứu khẩn cấp và Diễn tập Ứng cứu khẩn cấp Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC 2012
58  Khóa huấn luyện về Dầu khí cơ bản trong ngành công nghiệp dầu khí Kris Energy, Pearloil, Lam Son JOC, Con Son JOC 2012
57  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Cuu Long 2012
56  Dịch vụ hỗ trợ xin phê chuẩn của Bộ Công An về đủ điều kiện PCCC cho giàn TGT-H4 WHP Hoang Long-Hoan Vu JOC 2012
55  Thực hiện kiểm tra hệ thống quản lý môi trường tại 1 công trình ở Tp.HCM AECOM (dự án không được công bố rộng rãi) 2012
54  Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Việt Nam IFC -World Bank 2012
53  Khóa huấn luyện triển khai quy trình An toàn - Sức khỏe - Môi trường Hoàng Long Hoàn Vũ 2012
52  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Thăng Long JOC 2012
51  Tổ chức diễn tập ứng cứu khẩn cấp và huấn luyện quản lý sự cố khẩn cấp ngoài khơi Cửu Long JOC 2012
50  Cung cấp nhân sự điều phối viên an toàn, sức khỏe, môi trường Quad Energy 2012
49  Khóa huấn luyện lái xe an toàn PremierOil 2011
48  Đánh giá năng lực nhân viên vận hành xe nâng ở nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông Holcim 2011
47  Khóa huấn luyện về lập kế hoạch giếng khoan và thực hiện khoan ngoài khơi Talisman 2011
46  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường HL-HV JOCs 2011
45  Huấn luyện An toàn Bức xạ cho ngành dầu khí PC Việt Nam, Cửu Long JOC, Lam Sơn JOC, Hoang Long JOCs 2011
44  Biên dịch Anh-Việt Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, và hồ sơ An toàn mỏ Chim Sáo Premier Oil 2011
43  Huấn luyện An toàn Bức xạ cho ngành dầu khí BP Việt Nam 2011
42  Đánh giá hiện trạng môi trường, Bắc Giang AECOM Malaysia 2011
41  Huấn luyện Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong công nghiệp hóa chất Tập đoàn hóa chất VN 2011
40  Cập nhật cơ sở dữ liệu và tư vấn các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường BP Việt Nam 2011
39  Huấn luyện kiến thức cơ bản trong dầu khí Côn Sơn, PearlOil, Trường Sơn 2011
38  Cập nhật cơ sở dữ liệu, huấn luyện nhận thức các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Cửu Long JOC 2011
37  Cập nhật cơ sở dữ liệu, các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Thăng Long JOC 2011
36  Đánh giá hiện trạng môi trường, Bắc Ninh ARCADIS China 2011
35  Huấn luyện lái xe an toàn (4 bánh) Công ty Fairfield VN 2011
34  Xây dựng cơ sở dữ liệu các quy định pháp luật về an toàn , sức khỏe và môi trường Gold Coin 2011
33  Thiết lập khung hệ thống quản lý An toàn –Sức khỏe – Môi trường và các quy trình về An toàn –Sức khỏe – Môi trường Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC 2011
32  Huấn luyện kiến thức cơ bản trong dầu khí Talisman 2010
31  Cập nhật cơ sở dữ liệu, huấn luyện nhận thức các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Premier Oil Việt Nam 2010
30  Huấn luyện sơ cấp cứu nâng cao Công ty Nam Côn Sơn 2010
29  Huấn luyện và thực tập ứng cứu sự cố khẩn cấp Phú Quý JOC 2010
28  Huấn luyện và thực tập ứng cứu sự cố khẩn cấp Hoàng Long JOC 2010
27  Đánh giá tuân thủ an toàn, sức khỏe, môi trường nhà máy sản xuất hàng điện tử Khách hàng nước ngoài
(Dự án không được công bố)
2010
26  Cập nhật cơ sở dữ liệu, huấn luyện nhận thức các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Khách hàng nước ngoài (Dự án không được công bố) 2010
25  Kiểm tra thiết bị nâng và thiết bị động ở cảng Hiệp Phước Công ty Holcim 2010
24  Khoá học nâng cao về sơ cấp cứu Công ty PSN 2010
23  Kiểm định độc lập xe bồn trộn bêtông và thiết bị nâng ở trạm Thị Vải, Tp.HCM Công ty Holcim 2010
22  Đánh giá sự tuân thủ luật pháp về An toàn - Sức khỏe - Môi trường cho công ty sản xuất cao su Khách hàng nước ngoài (Dự án không được công bố) 2010
21  Dịch thuật kế hoạch thu dọn mỏ CNV Hoàng Long-Hoàn Vũ JOC 2010
20  Huấn luyện kiến thức cơ bản trong dầu khí Public Training 2010
19  Kiểm định độc lập cho tất cả các thiết bị nâng và máy chuyên dụng trạm Thị Vải, Hòn Chông và trạm Cần Thơ Công ty Holcim 2010
18  Xây dựng cơ sở dữ liệu các quy định pháp luật về an toàn , sức khỏe và môi trường Công ty ICO 2010
17  Dịch thuật các quy trình Cửu Long JOC 2010
16  Huấn luyện lái xe an toàn (2 và 4 bánh) Hoàng Long- Hoàn Vũ JOC 2010
15  Huấn luyện lái xe an toàn (4 bánh) Cửu Long JOC 2009
14  Huấn luyện lái xe an toàn (2 bánh) Thăng Long JOC 2009
13  Đánh giá diễn tập ứng cứu dầu tràn trên biển Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC 2009
12  Huấn luyện an toàn hóa chất cho sức khỏe Công ty PSN 2009
11  Huấn luyện nhận thức chung về AT-SK-MT Thăng Long JOC 2009
10  Thực hiện diễn tập ứng cứu sự cố Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC 2009
Huấn luyện ứng cứu sự cố Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC 2009
Thiết lập hồ sơ và xúc tiến xin giấy phép xả thải nhà máy khí Dinh Cố Nam Con Son Pipeline Co. 2009
Thiết lập cơ sở dữ liệu pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC 2009
Huấn luyện phân tích an toàn trong công việc Petronas Carigali Việt Nam 2009
Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp Thăng Long JOC 2009
Biên dịch Hồ Sơ An Toàn (HSE Case) Mỏ Sư Tử VàngSư Tử Đen Cửu Long JOC 2009
Khóa huấn luyện An toàn hóa chất trong ngành công nghiệp dầu khí JVPC, PVDrilling, HL-HV JOCs, PSN 2008-2009
Biên soạn Sổ Tay An Toàn Công Ty Bay Dịch Vụ Miền Nam (SSFC) 2008
 1 Đánh giá trách nhiệm xã hội AECOM 2008