Quản lý AT-SK-MT là một hệ thống đã được chuẩn hóa, tuy nhiên để đạt được chất lượng và năng suất và hiệu quả kinh doanh, hệ thống quản lý AT-SK-MT tại doanh nghiệp phải cải tiến không ngừng.

Tư vấn AT - SK - MT

Ngày nay, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải chú trọng đến công tác quản lý AT-SK-MT, coi đó là một ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý tại doanh nghiệp. Quản lý AT-SK-MT là một hệ thống đã được chuẩn hóa, tuy nhiên để đạt được chất lượng và năng suất và hiệu quả kinh doanh, hệ thống quản lý AT-SK-MT tại doanh nghiệp phải cải tiến không ngừng. Công ty Tư Vấn SEN có khả năng cung cấp cho các khách hàng những dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quản lý AT-SK-MT. SEN sẽ đồng hành với khách hàng trong các giai đoạn xây dựng, phát triển và cải tiến hệ thống quản lý AT-SK-MT tại doanh nghiệp. Các dịch vụ tư vấn quản lý AT-SK-MT tiêu biểu của SEN là như sau:

  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT tại doanh nghiệp.
  • Đánh giá hệ thống quản lý AT-SK-MT.
  • Đánh giá tuân thủ pháp luật về AT-SK-MT.
  • Xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý AT-SK-MT.
Xây dựng hệ thống quản lý

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT tại doanh nghiệp

Hệ thống quản lý AT- SK-MT phải là một công cụ thuận tiện cho công ty nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất và mục tiêu AT-SK-MT. SEN giúp công ty bạn tìm ra các giải pháp tốt nhất nhằm tối ưu hóa hệ thống và nguồn lực hiện có để đáp ứng tiêu chuẩn mong đợi. Điều này đạt được nhờ kinh nghiệm thực tế của chúng tôi và sự thấu hiểu về tổ chức và các hoạt động của quý công ty. Các tư vấn viên của chúng tôi sẽ dành thời gian để khảo sát cơ sở, nghe và làm việc với các chuyên viên của công ty trước khi tư vấn về hệ thống quản lý AT- SK-MT.
SEN tự hào đã hỗ trợ Hoàng Long-Hoàn Vũ JOCs xây dựng khung các thành tố (elements) của hệ thống quản lý AT- SK-MT cùng với bộ quy trình AT- SK-MT.

Đánh giá hệ thống

Đánh giá hệ thống quản lý AT-SK-MT

Để đánh giá việc thực hiện một hệ thống quản lý AT- SK-MT, SEN giúp quý công ty tổ chức các hình thức đánh giá (audit) khác nhau bao gồm tư vấn, phỏng vấn các cấp độ nhân viên và khảo sát nơi làm việc. Những đợt đánh giá này sẽ giúp xác định các mặt cần cải thiện và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thực hiện hệ thống.
Ở Việt Nam SEN đã tham gia đánh giá hệ thống quản lý AT- SK-MT của nhà máy sản xuất thiết bị cao su Parker. Ở nước ngoài, SEN đánh giá hệ thống quản lý và bảo trì trên giàn tự nâng MOPU Maleo Producer ngoài khơi Madura, Indonesia.
Đặc biệt, SEN đã thực hiện đánh giá nguy cơ về sức khỏe nghề nghiệp (Health Risk Assessment) cho nhân sự trên tàu FPSO MV19 mỏ Sông Đốc.

Đánh giá pháp lý

Đánh giá tuân thủ pháp luật về AT-SK-MT

Để bảo đảm hệ thống quản lý AT-SK-MT tuân thủ các tiêu chí của pháp luật, yêu cầu của công ty mẹ và các cổ đông. SEN sẽ xem xét kĩ các yêu cầu, quy định và hướng dẫn của các tổ chức này và tiếp xúc với các đại diện tổ chức nếu cần. SEN sẽ giúp quý công ty đánh giá trung thực mức độ tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác về hệ thống AT-SK-MT hiện tại của đơn vị và đề xuất kiến nghị nâng cấp hệ thống quản lý AT-SK-MT tốt nhất, đáp ứng sự trông đợi từ công ty mẹ và các cổ đông.

Xaydunghethongphaply

Xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý AT-SK-MT

SEN tư vấn và cung cấp cho doanh nghiệp các dữ liệu pháp luật về AT-SK-MT liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, tư vấn các hoạt động của doanh nghiệp nhằm tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu pháp luật.
Ở Việt Nam, SEN đã tư vấn xây dựng và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật trong lĩnh vực AT- SK-MT cho các công ty BP-TNK, Cuulong JOC, HL-HV JOCs, ICO Việt Nam, Premier Oil, Thang Long JOC, Gold Coin Animal Food. Ở nước ngoài, SEN đã tư vấn cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật cho WoodGroup, và thông qua đối tác của chúng tôi là AECOM, thực hiện nhiều dự án về cơ sở dữ liệu pháp luật cho các công ty uy tín như GE Chemical.

Tràn dầu

Lập kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp/sự cố tràn dầu và tư vấn diễn tập ứng phó khẩn cấp

Ứng phó sự cố khẩn cấp là thành tố không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống quản lý an toàn hiện đại.
Ở Việt Nam SEN đã tư vấn diễn tập và huấn luyện ứng phó khẩn cấp cho Thăng Long JOC, Hoàng Long-Hoàn Vũ JOC, Phú Quý POC, Hồng Long POC, Tập đoàn hóa chất Việt Nam. SEN cũng xem xét, đánh giá kế hoạch ứng phó khẩn cấp và đánh giá công tác diễn tập cho nhiều công ty khác.
SEN là đối tác chiến lược duy nhất tại Việt Nam của ALTOR Risk Group LTD (Anh Quốc) - một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới về ứng phó khẩn cấp.

giấy phép môi trường

Hỗ trợ xúc tiến giấy phép về quản lý AT-SK-MT

Với hiểu biết sâu sắc yêu cầu pháp luật và uy tín sẵn có với các cơ quan chức năng, SEN thực hiện thành công công tác tư vấn xin giấy phép về AT-SK-MT. SEN đã thực hiện việc tư vấn và xúc tiến xin giấy xác nhận hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho mỏ Cá Ngừ Vàng, Tê Giác Trắng, Topaz. SEN đã thực hiện tư vấn và xúc tiến phê duyệt các tài liệu quản lý an toàn như Đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng phó khẩn cấp, chương trình quản lý an toàn cho mỏ Chim Sáo và mỏ Tê Giác Trắng