Cơ cấu tổ chức

ThS. Hồ Quang TạoThS. Hồ Quang Tạo
Giám đốc

Ông Tạo hiện là Giám đốc Công ty TNHH Tư Vấn SEN với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn – Sức khỏe- Môi trường. Ông Tạo đã từng làm việc cho các công ty dầu khí như: Tập đoàn dầu khí Việt Nam(PetroVietnam), Công ty dầu khí Việt Nhật(JVPC), Công ty dầu khí quốc gia Hàn Quốc (KNOC ) và Công ty quản lý tài nguyên môi trường (ERM).

Ông Tạo có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá, nhận diện mối nguy (HAZID); đánh giá nguy hiểm và khả năng vận hành (HAZOP) trong các giai đoạn khai thác và vận chuyển dầu khí. Ngoài ra, Ông Tạo còn tham gia nghiên cứu các vấn đề về An toàn và rủi ro cho các ngành công nghiệp khác.

Bên cạnh đó, Ông Tạo cũng tham gia xây dựng và phát triển các chương trình quản lý An toàn và thực hiện nhiều khóa huấn luyện về An toàn – Sức khỏe – Môi trường. Ông Tạo cùng các cộng sự đã độc lập thực hiện Đánh giá định lương rủi ro đầu tiên tại Việt Nam và kết quả đã được DNV chứng nhận.

Ông Tạo là một trong những đánh giá viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn – Sức khỏe – Môi trường đối với môi trường làm việc cả trên bờ và ngoài khơi .Ông Tạo đã thực hiện đánh giá và kiểm tra cho nhiều dự án về dầu khí như: xưởng đóng tàu, kho căn cứ, giàn khoan ngoài khơi và FPSOs, dịch vụ tàu biển….Ông còn thực hiện các đánh giá hiện trạng môi trường liên quan đến nhà máy điện, xây dựng, cao su…

 

 

 
 
       

 

 

 so do doi ngu