Giảng viên

Một trong những thế mạnh của SEN là đội ngũ giảng viên. SEN hiện đang cộng tác với hầu hết các chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực an toàn – sức khỏe – môi trường. Do đó, SEN tự tin có thể cung cấp rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao trong lĩnh vực sức khỏe - an toàn – môi trường. Các giảng viên của SEN cũng thường xuyên tham gia giảng dạy cho các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp hoặc là cá nhân giảng dạy cấp cao trong Bộ, Ngành nên có kỹ năng sư phạm tốt.

Đối với từng khóa học, SEN rất chú trọng đến kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của giảng viên. Do đó, SEN luôn cung cấp chi tiết tiểu sử, bằng cấp và các thành tích của người giảng dạy.