Huấn luyện

Chúng tôi truyền đạt những kiến thức và chuyên môn thực tế có được từ kinh nghiệm thực tiễn, thông qua các khóa học tương tác hiệu quả, để các bạn có thể áp dụng trong môi trường làm việc của mình. Các giảng viên của chúng tôi cũng chính là các chuyên viên cùng ngành nên họ hiểu rõ những vấn đề thực tế của bạn.

Điểm khác biệt của SEN so với các công ty, tổ chức huấn luyện khác là SEN có thể cung cấp các khóa học cao cấp với giáo trình chuyên sâu. Các giảng viên của SEN có trình độ chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe – an toàn – môi trường và nhiều kinh nghiệm giảng dạy. SEN tự hào là nhà cung cấp các khóa học cao cấp, theo chuẩn quốc tế, phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả và phù hợp.

Với bề dày kinh nghiệm chuyên môn và sự hiểu biết cặn kẽ nhu cầu các công ty, hơn 6 năm qua, SEN là nhà huấn luyện thường xuyên trong lĩnh vực an toàn – sức khỏe – môi trường cho nhiều công ty đa quốc gia như: BP Vietnam, Holcim Vietnam, Gold Coin, JVPC Vietnam, ConocoPhillips, Talisman, PTSC, Nam Con Son Pipeline, Hoang Long-Hoan Vu JOCs, Cuu Long JOCs,….

Một số khóa học do SEN thiết kế nhận được sự tín nhiệm cao và được tiêu chuẩn hóa để thường xuyên tổ chức định kỳ như: kiến thức cơ bản ngành dầu khí, ứng phó khẩn cấp, lái xe an toàn, sơ cấp cứu, an toàn hóa chất, an toàn hạt nhân trong công nghiệp,…

 

Huấn luyện theo yêu cầu

Ngày nay rất nhiều công ty và cá nhân tìm kiếm những chương trình huấn luyện phù hợp với yêu cầu thực tế về sức khỏe – an toàn – môi trường và hoạt động sản xuất. Ngoài các khóa học tiêu chuẩn, SEN vẫn thường cung cấp các khóa huấn luyện theo yêu cầu gắn liền với các tiêu chí:

logo

Quy trình xây dựng một khóa

Chứng chỉ và bằng cấp

Tùy từng khóa học cụ thể, bằng cấp hay chứng chỉ có thể do SEN cung cấp hay do cơ quan, tổ chức Nhà nước, hay đối tác của SEN đóng dấu và cấp bằng.

Ngôn ngữ giảng dạy

Hầu hết các khóa học của SEN được huấn luyện bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, tùy yêu cầu cụ thể và tính chất từng khóa học, các giảng viên có thể sử dụng tiếng Việt. Giáo trình được xây dựng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.