Tư vấn quản lý môi trường

Quản lý môi trường là để bảo vệ môi trường, một công tác được xã hội và doanh nghiệp cùng quan tâm. Quản lý môi trường tại doanh nghiệp là hướng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội sao cho nó cân bằng với mục tiêu bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực này, đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của SEN sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại doanh nghiệp cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng xã hội. Các dịch vụ tư vấn quản lý môi trường tiêu biểu của SEN là như sau:

  • Khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường.
  • Giám sát và lập báo cáo môi trường định kỳ.
  • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả tại doanh nghiệp.
  • Tư vấn, thiết kế, thi công về công nghệ môi trường.
logo

Khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường

SEN cung cấp chuyên gia tư vấn độc lập, thực hiện các khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường của nhà máy, xí nghiệp một cách khách quan và trung thực.

SEN hợp tác với AECOM và ARCADIS các công ty tư vấn môi trường hàng đầu trên thế giới thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường cho các khách hàng tại Việt Nam. Tiêu biểu là SEN đã thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường của nhà máy điện tại Thanh Hóa, hai nhà máy điện tử tại Đồng Nai, nhà máy hóa chất tại Bắc Giang, nhà máy thiết bị điện tử tại Bắc Giang, nhà máy sản xuất thiết bị quang học tại Hà Nội.

logo

Giám sát và lập báo cáo môi trường định kỳ

Theo qui định của nhà nước, doanh nghiệp cần thực hiện giám sát và đánh giá môi trường và môi trường lao động tại đơn vị của mình. Với vai trò là đơn vị tư vấn độc lập SEN luôn thực hiện một cách chuyên nghiệp, trung thực và khách quan công tác đánh giá hiện trạng và lập báo cáo giám sát hiện trạng môi trường thường kỳ cho doanh nghiệp khi được yêu cầu. Các chuyên gia tư vấn môi trường của SEN sẽ tiến hành khảo sát điều kiện môi trường không khí, vi khí hậu, nước và nước thải và đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

SEN đã thực hiện giám sát môi trường định kỳ cho Cảng PTSC Phú Mỹ. SEN là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho nhiều khách hang trong ngành Dầu Khí, SEN đã thực hiện giám sát môi trường lao động ngoài khơi tại các mỏ Đại Hùng, mỏ Rạng Đông, mỏ Cá Ngừ Vàng, mỏ Ruby và nhiều cơ sở sản xuất khác trên bờ.

logo

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

SEN cung cấp các dịch vụ lập đánh giá tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư và hỗ trợ mọi thủ tục pháp lý về môi trường cho các công ty, doanh nghiệp, nhà máy.

Các chuyên gia tư vấn của SEN sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các công việc khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án, về hiện trạng môi trường xung quanh, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động của dự án; Xác định và đánh giá các tác động gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của dự án; Đề xuất các giải pháp và tư vấn triển khai các hạng mục công trình bảo vệ môi trường; Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường; tư vấn xin thẩm định và phê duyệt báo cáo của dự án.

SEN đã thực hiện đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư nước ngoài tại VN như của công ty CJ Agri, BIOFEED, NiemenTehtatt.

IMG 8789

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiệu quả tại doanh nghiệp

SEN tư vấn xây dựng quy trình sản xuất sạch hơn, xây dựng quy trình tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng, xây dựng quy trình quản lý chất thải rắn, thu gom và tái chế chất thải rắn. Bên cạnh đó SEN có thể tư vấn doanh nghiệp xây dựng các qui trình đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 50001.

danhGiatuvan

Tư vấn công nghệ môi trường

Để hệ thống xử lý môi trường tại doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp rất cần có sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên gia tư vấn công nghệ. Các chuyên gia công nghệ môi trường của SEN có khả năng thực hiện các khảo sát hiện trạng công nghệ xử lý chất thải, khí thải, nước thải, tư vấn giải pháp công nghệ tối ưu, xác định chi phí đầu tư công nghệ môi trường tối ưu, thiết kế hệ thống công nghệ, giám sát lắp đặt kỹ thuật thiết bị, đánh giá năng lực nhà cung cấp thiết bị.