Đội ngũ tư vấn

Đội ngũ tư vấn của SEN là các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và trực tiếp tham gia với vai trò quản lý các dự án an toàn – sức khỏe – môi trường trong và ngoài nước.

SEN lựa chọn chính xác các cá nhân có bề dày kinh nghiệm phù hợp với từng dự án. Thông tin về quá trình làm việc, bằng cấp và các thành tựu của tư vấn viên luôn được cập nhật và cung cấp trước mỗi dự án.