Đối tác

SEN tự hào là đối tác tin cậy của các cơ quan chức năng, các công ty, tổ chức uy tín trong và ngoài nước trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe và môi trường. Quan hệ đối tác không chỉ giúp SEN đem lại chất lượng tư vấn cao cấp cho khách hàng mà còn giúp SEN đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Các đối tác quan trọng của SEN là:

Untitled-1
Trung tâm huấn luyện ATVSLD

Trung tâm Huấn luyện ATVSLD là một trung tâm đào tạo trực thuộc Cục an toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trung tâm Huấn luyện ATVSLD thực hiện công tác Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên về an toàn - vệ sinh lao động; Huấn luyện các kiến thức mới về an toàn - vệ sinh lao động, Các phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

SEN hợp tác với TT HL ATVSLD tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLD cho các doanh nghiệp tại các tỉnh Phía Nam.

Untitled-2
AECOM

AECOM là một công ty tư vấn môi trường đa quốc gia và có chất lượng hàng đầu trong khu vực. AECOM Asia chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước. Các dịch vụ do AECOM cung cấp được kể đến là: Đánh giá tác động môi trường, Nghiên cứu khảo sát hiện trạng môi trường đất, nước và nước ngầm, quản lý rác thải, quản lý ATSKMT, Quản lý môi trường chiến lược và phát triển bền vững.

SEN là đối tác tin cậy và quan trọng của AECOM để thực hiện các dự án tại Việt Nam.

Untitled-3
ALTOR Risk Group

ALTOR Risk Group chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về quản lý rủi ro, quản lý tai nạn sự cố trong ngành Dầu Khí.

ALTOR Risk Group hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xây dựng các hệ thống quản lý ứng phó sự cố khẩn cấp, huấn luyện nhân sự trong ứng phó sự cố khẩn cấp và áp dụng các kỹ thuật thực tế tốt nhất nhằm giúp các doanh nghiệp cải tiến và củng cố hoạt động liên tục và an toàn.

SEN là đối tác tin cậy của ALTOR Risk Group trong thực hiện các dự án huấn luyện ứng phó sự cố khẩn cấp tại Việt Nam.

Untitled-4
Worley Parsons

WorleyParsons là công ty đa quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dự án, dịch vụ hỗ trợ dự án cho các khách hàng công nghiệp.

WorleyParsons đã triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cho các hoạt động của ngành Dầu khí tại Đông Nam Á.

SEN là một đối tác tin cậy của WorleyParsons để thực hiện các dự án quản lý rủi ro trong ngành dầu khí tại Việt Nam.

Untitled-5
Trung tâm đào tạo - Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

Trung tâm Đào tạo là đơn vị trực thuộc của Viện nghiên cứu Hạt Nhân Đà Lạt. Trung tâm tổ chức các lớp đào tạo và huấn luyện về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, công nghệ về năng lượng hạt nhân, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế. Trung tâm cũng là cơ sở thực hành và kiến tập cho các sinh viên từ các trường Đại học trong nước.

SEN phối hợp với Trung tâm đào tạo của Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt để tổ chức các khóa học an toàn bức xạ trong ngành dầu khí.

Untitled-6
ARCARDIS Asia

Công ty ARCADIS Asia chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn ATSKMT cho các công ty đa quốc gia trong các giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

ARCADIS Asia cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật về xây dựng công trình, phát triển mặt bằng dự án, quản lý rác thải, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tuân thủ về ATSKMT, đánh giá rủi ro môi trường, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược.

SEN là một đối tác tin cậy của ARCADIS để thực hiện các dự án đánh giá môi trường tại Việt Nam.

Untitled-7
JENA GEOS GmbH

Cty JENA GEOS là một công ty của Đức có bề dày lịch sử 80 năm chuyên nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn tổng hợp trong ngành địa chất và môi trường.

SEN là đại diện của Công ty JENA GEOS tại Việt Nam.

vvsytcc
Viện vệ sinh-Y tế công cộng TPHCM

Viện Vệ sinh - Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh là một Viện khu vực và trực thuộc Bộ Y tế. SEN hợp tác với Viện VSYTCC trong công tác thực hiện khảo sát môi trường lao động đánh giá tình trạng sức khỏe công nhân và nghiên cứu các giải pháp can thiệp cải thiện điều kiện lao động cho người lao động.

Untitled-9
Viện NCKH và TK dầu khí biển

Viện NCKH và TK dầu khí biển là đơn vị tổ chức nghiên cứu khoa học và thiết kế của XNLD Vietsovpetro. Viện NCKH và TK dầu khí biển thực hiện các nghiên cứu khoa học, kinh tế và kỹ thuật trong các lĩnh vực thăm dò, khoan, phát triển, xây dựng và điều hành các công trình dầu khí của VSP.

SEN hợp tác với Viện khi thực hiện các đánh giá rủi ro định lượng cho các công trình dầu khí.