• Quản lý môi trường là để bảo vệ môi trường, một công tác được xã hội và doanh nghiệp cùng quan tâm. Quản lý môi trường tại doanh nghiệp là hướng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội sao cho nó cân bằng với mục tiêu bảo vệ môi trường.

  • Quản lý rủi ro đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp , nó giúp doanh nghiệp phòng ngừa và hạn chế những mất mát, thiệt hại, tác động xấu có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh đó nó giúp doanh nghiệp đảm bảo được lợi nhuận và có thể phát triển bền vững.

  • Quản lý AT-SK-MT là một hệ thống đã được chuẩn hóa, tuy nhiên để đạt được chất lượng và năng suất và hiệu quả kinh doanh, hệ thống quản lý AT-SK-MT tại doanh nghiệp phải cải tiến không ngừng.

Giới thiệu

Mạng lưới nhân viên chuyên nghiệp với kinh nghiệm thực tế trong các ngành công nghiệp khác nhau giúp SEN cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng và phụ hợp, đáp ứng được những nhu cầu thực tế của khách hàng.

Đào tạo

Với kiến thức và chuyên môn, chúng tôi xuất phát từ thực tế hàng ngày trong việc đào tạo tương tác có hiệu quả cao, giúp ích môi trường làm việc riêng của bạn.